Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK
Každý z nás je originál >> Komunity >> OZ CESPOM – Centrum sociálnej pomoci mladým

     Komunity

OZ CESPOM – Centrum sociálnej pomoci mladým

 Aktivity:        

 • sociálno-právne poradenstvo a krízová pomoc
 • zamestnávanie občanov pomocou aktivačných prác
 • aktivity a doučovanie pre deti v nízkoprahovom voľnočasovom zariadení
 • prevencia a poradenstvo pre týrané a zneužívané deti a ženy, drogovo závislých
 • Agentúra podporovaného zamestnávania a rozvoj ľudských zdrojov rómskej komunity
 • vzdelávacie programy – jazykové, počítačové kurzy, kurzy šitia a pod.
 • internetové služby pre verejnosť, faxové, kopírovacie služby
 

Projekty realizované v období 2002-2006:

 • zmiernenie sociálneho vylúčenia chudobnej mládeže
 • podpora chudobných rómskych detí a mládeže pri začleňovaní sa do riadneho spoločenského života
 • prevencia a pomoc týraným ženám a dievčatám zo sociálne slabých rodín
 • pomoc rómskym deťom a mládeži pri začleňovaní sa do riadneho spoločenského života
 • celoslovenská súťaž v speve populárnej piesne Romano hangóro
 • zriadenie Agentúry podporovaného zamestnávania na ul. J.Kármána č. 26 v Lučenci
 • vytvorenie nízkoprahového zariadenia, ktoré prispieva ku kvalitnému prežitiu voľného času mladých ľudí z Lučenca a jeho okolia

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS