Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK
Každý z nás je originál >> Komunity >> Centrum komunitného rozvoja

     Komunity

Centrum komunitného rozvoja

Havanská  26, 040 13 Košice, E-mail: ckr@ckr.sk

www.ckr.sk

 

Vznik: 2005, Manažérka organizačnej jednotky: Ing. Blanka Berkyová

Zámer: Prostredníctvom komunitnej práce pomáhať ľuďom v mestách – najmä sídliskovým, rómskym a znevýhodneným komunitám, s cieľom dosiahnuť aktivizáciu a participáciu týchto občanov na zlepšení ich sociálneho, ekonomického i kultúrneho rozvoja.

 

Aktivity:

 • participácia obyvateľov na plánovaní, rozhodovaní a realizácii rozvoja komunít
 • budovanie partnerstiev medzi občanmi, verejnou správou a podnikateľským sektorom
 • ovplyvňovanie a spolutvorba politík miestneho a regionálneho rozvoja
 • formálne a neformálne vzdelávanie v komunitách – rozvoj jednotlivcov, skupín a dobrovoľníctva v komunitách,
 • identifikovanie a mobilizovanie miestnych zdrojov,
 • vytváranie komunitných centier, posilňovanie kultúrnej identity rómskeho etnika,
 • aktivity podporujúce rovnosť príležitostí,
 • posilňovanie kultúrnej identity Rómov
 • realizáciu projektov rovnosti príležitostí

                                   

Projekty realizované v období 2004-2006:

 • Spolupráca na tvorbe Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice
 • Projekt Budovanie kapacít pre komunitný rozvoj na Slovensku
 • Rozvoj lokality Demeter  - ciele:
  1. Vypracovať akčný plán rozvoja separovanej rómskej lokality Demeter,
  2. Vytvoriť plán  zamestnateľnosti separovanej rómskej lokality Demeter,
  3. Vytvoriť podmienky pre efektívnu spoluprácu medzi obyvateľmi separovanej rómskej lokality Demeter, MVO a mestom Košice,
 • Svet ukrytý v sídlisku

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS