Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK
Každý z nás je originál >> Komunity >> OZ Komunita - miesto pre každého

     Komunity

OZ Komunita - miesto pre každého

Kamenná baňa 12, 060 01  Kežmarok, E-mail: marta@isternet.sk

www.komunitakezmarok.sk

 

Vznik: 2002, Štatutárny zástupca: Alojz Vdovjak, Kontaktná osoba: PhDr. Marta Kulíková

Zámer: Podpora a organizovanie aktivít na podporu zlepšenia vzťahov medzi majoritnými občanmi a Rómami  v jednotlivých obciach okresu Kežmarok a zároveň snaha o odstraňovanie rozdielov medzi majoritou a rómskou minoritou.

 

Aktivity:        
  • poskytovanie poradenstva v oblasti trhu práce pre znevýhodnené skupiny dlhodobo nezamestnané
  • podpora chovu hospodárskych zvierat – chov kôz v niekoľkých obciach

 

Projekty realizované v období 2002-2006:     

  • Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov, lídrov komunít a členov občianskej stráže
  • Komunálne voľby 2002 v okrese Kežmarok
  • Čisté osady
  • Terénna sociálna práca pod Lomnickým štítom
  • Sme tvoriví a zruční, potvrdíme to
  • Informačné poradenské centrum
  • Rozvoj občianskeho združenia Komunita - miesto pre každého
  • Aj my, Rómovia zo severného Spiša budeme časťou EÚ

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS