Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK
Každý z nás je originál >> Komunity >> Osvetové centrum Rómov – Informačno poradenské...

     Komunity

Osvetové centrum Rómov – Informačno poradenské centrum pre deti a mládež

Odborárska 10, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, E-mail: ocr_nm@atlas.sk

http://www.roma.host.sk/

 

Vznik: 1999, Štatutárny zástupca: Mgr. Janette Maziniová, Kontaktná osoba: Noema Gabovičová

Zámer: Inštitucionálna koordinácia medzi občianskymi združeniami v regióne.

 

Aktivity:        

 • mimovládne organizácie a jednotlivci
  • formovanie základných východísk k riešeniu problematiky Rómov v regióne
  • poradenstvo a asistencia jednotlivcom a OZ pri realizácií projektov v rómskych komunitách
  • sociálne poradenstvo vykonávané na základe povolenia MPSVaR
 • projekty pre rómsku komunitu
  • projekty zamerané na aktivízáciu rómskych komunít okresu Nové Mesto nad Váho
  • terénna sociálna práca
 • školstvo
  • kluby rómskych detí a mládeže doučovanie a príprava na vyučovanie, aktívne využitie voľného čas
  • pravidelné rekreačné pobyty pre deti
 • kultúra
  • uchovávanie a rozvoj tradícií a kultúrneho dedičstva Rómov formou rómskeho tanečného súboru „Terne Roma
  • výchovné koncerty pre základné a stredné školy
 • samospráva a štátna správa
  • monitorovanie prístupov riešenia rómskej problematiky
  • budovanie partnerstva v regióne so samosprávou a štátnou správou
  • participácia mladej rómskej generácie na správe vecí verejných

 

Projekty realizované v období 2002-2006: 

 • Voľby 2002
 • Informačná kampaň EÚ
 • Medzinárodná mládežnícka bilaterálna výmena v Taliansku
 • IPC Terne - Mladí
 • Šanca mladým
 • Svet mladých zázrakov

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS