Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK
Každý z nás je originál >> Komunity >> OZ Nová cesta - Michalovce

     Komunity

OZ Nová cesta - Michalovce

Nám. Slobody 1, 071 01  Michalovce, E-mail: ipcr@post.sk

www.ipcr.sk

 

Vznik: 2002, Štatutárny zástupca: Mgr. Dagmar Horváthová, Kontaktná osoba: Ladislav Horváth

Zámer: Pomoc sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov, mládeži a rodinám žijúcim na okraji spoločnosti.

 

Aktivity:        
 • Poskytovanie poradenstva a informácií  vybraným cieľovým skupinám v oblasti sociálnoprávnej, vzdelávania, bývania a zamestnanosti

 

Projekty realizované v období 2002-2006:      

 • Informačné a poradenské centrum Rómov  v Michalovciach r. 2002
 • Vzdelávacie a kultúrne centrum v Michalovciach r. 2004
 • Zemplínsky sociálny ekonomický podnik v Budkovciach n.o. – r.2005
 • Drogy verzus zdravý životný štýl
 • Participácia Rómov na veciach verejných
 • Inštitucionalizovanie zaostalých komunít regiónu
 • Projekt Roma-net
 • Sieťovanie MNO
 • Mládež v novej Európe za ľudské práva
 • Program Trust–zameraný na rozvoj a udržateľnosť vlastnej organizácie

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS