Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK
Každý z nás je originál >> Komunity >> Komunitné centrum menšín

     Komunity

Komunitné centrum menšín

Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš, E-mail: komunitnecentrum1@stonline.sk
www.kcmvk.sk

Vznik: 2001, Štatutárny zástupca: Adrián Berky


Zámer: Komunita vo Veľkom Krtíši sa vyznačuje vysokou nezamestnanosťou, nízkou vzdelanostnou úrovňou a zlou sociálnou situáciou. Cieľom KCM je preto byť miestom prvého kontaktu pre marginalizované skupiny obyvateľstva a prostredníctvom rôznych aktivít pomáhať týmto ľuďom.


Aktivity:

 • poradensko informačný servis pre klientov
 • sociálne a právne poradenstvo, poradenstvo v oblasti zamestnanosti
 • terénna sociálna práca
 • charitatívna činnosť
 • organizovanie dobrovoľníckych prác v rámci aktivačných činností 

 

Projekty realizované v období 2004- 2006:

 • projekt terénnych domovníkov
 • spolupráca pri poskytovaní sociálnych bytov, pri navrhovaní osobitných poberateľov dávok, pri navrhovaní splátkových kalendárov
 • vypracovanie podnikateľských zámerov v rámci samozamestnávania
 • vyhľadávanie zamestnania
 • preškoľovanie pracovníkov KCM v oblasti sociálneho poradenstva
  v rámci lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie posudzovanie lokálnych projektov a motivovanie rómskych občianskych združení na vypracovanie vlastných projektov

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS